Dana Raunerová

Recenze

Z úvodního textu katalogu k výstavě Mladé profily v Galerii výtvarného umění v Chebu 1989

16.16.2008

….Ivan Kolman svými rozměrnými plátny osobitě reprezentuje takzvanou „novou malbu“, zakotvenou v širokém proudu neexpresionistického malířství, které se v druhé polovině 70. let formovalo jako opozice proti přílišnému intelektualismu konceptuálního umění /Arte Cifra, Neuen Wilden aj./.

Do obdobných, v podstatě vlastně už postmodernistických souvislostí, je možné zařadit i obrazy a objekty plzeňské malířky Dany R a u n e r o v é, která je jednou z nejvýraznějších osobností mladé západočeské tvorby vůbec. Výbušně gestuální malba, expresivní barevnost a smysl pro poeticky laděnou grotesknost z jejích obrazů „..utržených krajin..“ a dobromyslně obludných slepičích potvor doslova tryskají a zaplavují diváka přívalem spontánní a šťastné radosti z tvoření.

 

 

PhDr. Jiří Vykoukal


Podpis Dany Raunerové