Dana Raunerová

Recenze

Úvodní slovo Mgr. Jana Součka k výstavě Já mám koně II ve Výstavní síni V.Brožíka v Třemošné

27.27.2010

Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé,

zdá se mi to vlastně nedávno, co jsem zde na tomto místě mluvil na vernisáži Dany Raunerové při zahájení výstavy nazvané Nebe je v tobě. Tehdy jsem připomínal, že Danino nebe je občas neklidné a rozbouřené, ale určitě vlídné, chápavé, laskavé a rozhodně není nikterak nudné. Mám za to, že stejná slova by mohla být vyřčena klidně i dnes. I dnešní výstava je vlastně odrazem autorčina hledání nebe v sobě samé. Dnes, protože se s Danou již pár let známe, vím, že její nebe je prostorem, v němž má místo spousta laskavých a vlídných stvoření, lidí, stejně tak jako i zvířat. V tomto nebi, stejně jako v jejích kresbách či obrazech, se objevuje i množství nevídaných zvířátek a bytůstek, kterým daly její kresby i obrazy život. Velké místo je tam ale určitě i pro koně.

Už na některých starších malbách Dany Raunerové mě bavilo objevovat a pozorovat rozverné baculaté barevné koníky, někdy opatřené malinkými křídly, kteří obývali energicky malovaný malířský vesmír plný živých barevných ploch a skvrn.

Kresby, které vidím dnes, jsou sice jiného výtvarného výrazu, jsou daleko více poctou koním. Jsou obrazem odžité zkušenosti ze soužití s koňmi, kteří s laskavým svolením majitelky udusávají její zahradu. S předchozími pracemi však mají spoustu společného. Společným rysem je určitě jejich spontánnost, bezprostřednost i očividná chuť, se kterou tyto práce vznikají. Koně v jejích kresbách jsou plni dovádivé, ale i mohutné energie, rozjařené bujnosti, ale i zasněné něhy. I tyto kresby svědčí o zájmu a o schopnosti všímat si, vidět a viděné předat dál.

Právě i tyto kresby s tématikou koní /ne vždy jde jen o "studii" koňského těla, ale o graficky načrtnutý příběh, situaci, dění, v jehož centru se koně ocitají, jsou jejími aktéry, hlavními postavami/ nezapřou nejsilnější stránky autorčina kresebného projevu. Tím je bezesporu dynamická vzdušná linie až kaligraficky proměnlivé síly, stopy někde razantní a suverénní, jinde zase subtilní, lehké a křehké. Živost tušové kresby je často umocňována dynamičností barevné skvrny, vitálností štětcového tahu i dynamikou kompoziční skladby obrazu.

Ve svém celku tyto kresby dokládají, že se jejich autorka dokáže vyrovnat s těžkým, ale i často vyhledávaným tématem navýsost výtvarně, beze stop lacinosti, podbízivosti, nebo naopak okázalosti. I tyto kresby koní jsou jednoduše dalšími svébytnými obrazy, osobitými výtvory v pestré a dlouhé řadě výtvarných aktivit Dany Raunerové.

V jednom svém textu Dana napsala, že jejím snem je přiblížit se co nejvíc harmonii přírody. Jejím cílej je malovat a tvořit vše tak, aby to bylo pro okolí zdrojem pozitivní energie. Tato výstava je důkazem toho, že je svému snu zase o kousek blíž.

 

V Třemošné 25.2.2010                                           Mgr. Jan Souček

 

 


Podpis Dany Raunerové