Dana Raunerová

Autorské texty

VLAK, DO KTERÉHO JSI PŘESTOUPIL

Dana Raunerová

 

BYLI JSME V KUPÉ TŘI. JÁ, DÍVKA A CHLAPEC, SNAD MLADÝ MUŽ. PAK VÝLUKA A ŠUP.

Z VAGÓNU DO VAGÓNU. A PŘI TOM NAKROČENÍ NA NOVÉ SCHŮDKY JAKOBY SE ZASTAVIL ČAS NAD MEZEROU MEZI VLAKY. SOUČASNĚ HLAVOU PROLETÍ KULKA PŘIPOMÍNKY ÚČELU MÉ CESTY. TÁTA, MRTVICE, NEMOCNICE.

ZASE JEDEN ORGANISMUS ZAVÁHAL A, STEJNĚ JAKO JÁ TEĎ, PŘESEDÁ  Z VLAKU DO VLAKU.

TÁTO, TATÍČKU NÁŠ! KOUKEJ SE SEBRAT A ZVAŽ, CO Z TOHO, CO ZBYLO, UMÍSTÍŠ NA STUPNĚ VÍTĚZŮ.

JDI NA TO ODJINUD A AČKOLIV SE SVÁZANÝMA RUKAMA, TAK S VERVOU A BEZE STRACHU. PROPAST SE NADVAKRÁT NEPŘESKOČÍ.

NESMÍŠ MÍT STRACH. STRACH MÁ VELKÉ OČI, NEMŮŽE ŽÍT POD JEDNOU STŘECHOU

S DŮVĚROU. TAK DŮVĚŘUJ. SKOČ!

 

JSME V KUPÉ ZASE TŘI. JINÁ DÍVKA, JINÝ CHLAPEC A JÁ. ONI STUDUJÍ SKRIPTA, JÁ MÁM

V RUCE TUŽKU PŘIPRAVENOU IHNED ZAREAGOVAT NA JAKOUKOLI MYŠLENKU.
MÁ DLOUHO VOLNO, JEJÍ OSTRAŽITOST VYTĚKÁVÁ STEJNĚ TAK, JAKO OSTRAŽITOST STRÁŽNÍKA STŘEŽÍCÍHO PO CELÝ DEN HALU BANKY.

VŠECHNO BĚŽÍ BĚŽNĚ. MÁ UŽ DÁVNO POHOV. ŽÁDNÝ PŘEČIN, ZLOČIN ANI MYŠLENKA.

STEJNĚ TAK I MOJE TUŽKA. TA MÁ  PŘÍMO DOVOLENOU.

A MOJE SKRIPTA? TA VZAL UŽ DÁVNO ĎAS. MOUDRA JE I TAK V KAŽDÉ MOLEKULE AŽAŽ.

VLAK DRNCÁ. NETŘEBA ČÍST. TEĎ PRÁVĚ NE.
VENKU BĚŽÍ PO KILOMETRECH ZASNĚŽENÁ KRAJINA (TO SI MUSELA SEDNOUT NEPATRNÁ VLOČKA K VLOČCE, ABY VZNIKL TAK OHROMUJÍCÍ  OBRAZ). V TOM BÍLU OBČAS NĚCO PODOTKNOU BALÍKY SLÁMY, TU SKÁLA, TAM ŘEKA, ONDE LES.

PROTI MNĚ VOŇAVĚ SVAČÍ ČERNOUŠEK A ŠPANĚLKA. PŘEDTÍM SI DLOUHO PŘEDLOUHO ŠMUDLALI RUCE UBROUSKY SLADCE VLAHÝMI DESINFEKCÍ, MÝDLÍČKY, GELY.

VLAK JE JEDEN VELKÝ POJÍZDNÝ BACIL!

 

STŘIH, CVAK, KLAPKA A JSEM ZASE VE VÝCHOZÍ STANICI U TÁTY.

NESTYĎ SE BÝT OŠETŘOVANÝ. DÁVÁŠ TÍM JEN ŠANCI SILNĚJŠÍM, ABY BYLI LEPŠÍ, JEŠTĚ LEPŠÍ, SOUCITNÍ, NEJLEPŠÍ. JO! JOJO! MOŽNÁ JSI TU TEĎ PRÁVĚ PROTO. TŘEBA PRÁVĚ TOHLE JE TVOJE POSLÁNÍ. I TAKOVÉ ROLE MUSÍ BÝT OBSAZENÉ. NEMYSLÍM, ŽE JSOU TO ŠTĚKY.

 

DÁVÁM DOHROMADY MYŠLENKOVÝ ŠROT A SNAŽÍM SE HO SVÁZAT SILOU-MOCÍ NĚJAKOU LOGIKOU V  UNIVERZÁLNÍ ODPOVĚĎ NA VĚČNÉ VŠEPOKRÝVAJÍCÍ - PROČ?

PROTO!

PTEJ SE SÁM SEBE. SEBE OBRACEJ NARUBY. V SOBĚ HLEDEJ PŘÍČINY, DŮSLEDKY I VÝCHODISKA.

ZJEDNODUŠ NEJDŘÍV VŠECHNO AŽ NA HOLÉ PLUS A MÍNUS A ODPOVĚĎ NA KAŽDÉ PROČ MÁŠ V HRSTI. STAČÍ SE POUZE UVOLNIT, VZNÉST SE NAD VĚC, NAD SEBE, PODDAT SE PLYNUTÍ A RYTMU JAKO V SEDLE KONĚ, JAKO NA SEDADLE VAGÓNU VLAKU, DO KTERÉHO JSI PRÁVĚ NASTOUPIL.


Podpis Dany Raunerové