Dana Raunerová

Autorské texty

PŘIJMI BOLEST, ABYS NECHAL PROUDIT LÁSKU

Dana Raunerová

 

Nechej proudit lásku a neuzavírej se vůči bolesti. Nechtěj být trpkým ovocem, které i nejhladovější červík nechá bez povšimnutí. Dej se hryzat a nakusovat, trhat na kusy životem s pokorou a povděkem, podvolen, ale ne bez vůle. Pluj a dej se nést proudem. V pravý čas odkládej pýchu a šedou kůru mozkovou a dej prostor intuici a lásce. Dělej to, co dělat máš, srdce ti napoví. VYSLECHNI RADY I NÁPOVĚDY S ÚCTOU.

Zvaž je, vezmi v potaz, ale poslední slovo ať má tvoje srdce - ne jako dětinský vzdor proti všem a všemu, ale jako vyzrálý úsudek podložený úctou k sobě,

k druhým, k životu. Nebraň se ani tomu, když se tvé rozhodnutí ztotožní

s radami jiných. Vaše struny jsou laděny stejně.

 

Važ si daru své existence. Neznevažuj se slovem ani činem, budeš tak silný vůči zeleným plodům ze stromu života. Díky sebeúctě zachováš klid. Jak budeš mít klid v duši, budeš mít všechno. Klid to není polomrtvé ticho bez vášně a nadšení. Klid, to je vědomí vyváženého stavu věcí, to je jistota, že věci jdou, jak mají, to jsi ty zbaven strachu, co se živí nejistotou zmatených.

 

Neboj se změn, nebraň se jim, snaž se nelpět na představách svých i svého okolí, poddej se proudu a využij jeho síly k tvoření něčeho pozitivního. Přijmi změnu, i když bolí. Sžij se s ní, přisvoj si ji, zamiluj si ji.

Přijmi nepřítele, i když to bolí, sžij se s ním a tím zničíš nenávist a bolest, co umí nepřijetí způsobit. Stejně jako pluješ-li proti proudu a  haraburdí, co

s sebou valí. Brzy bys byl utlučen do krve.

Poddat se není slabost, poddat se je moudré. Poddat se není vzdát se! Poddat se, to je měkce reagovat, obezřetně jít minovým polem. Poddat se, to je VZÍT NA VĚDOMÍ VÁHU PROTIVNÍKA A NEPODCENIT JEHO SÍLU. Není to vzdát se - je to zachovat si V SEBEÚCTĚ dar bytí. Teprve až ten, kdo se umí takto poddat, je zralým plodem stromu života.

 

Dětinská pýcha ti nedovolí nikdy dozrát.


Podpis Dany Raunerové